LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 19.01.2018: RA ĐI LOAN BÁO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚALời Hằng Sống Thứ Sáu 19.01.2018 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP RA ĐI LOAN BÁO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes