LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 26.01.2018: HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚALời Hằng Sống Thứ Sáu 26.01.2018 Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :