LỜI HẰNG SỐNG: Thứ Sáu ngày 05.01.2018: Niềm vui có chúa ở cùngLời Hằng Sống Thứ Sáu ngày 05.01.2018 Lm. Vinh sơn Trần Trí Tuệ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes