Muối Men Cho Đời 55 - Chúa Nhật IV Thường Niên BTin mừng Mc 1:21-28, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, ca khúc: Tình Chúa Bao La - St: Lâm Sơn Hải - Trình bày: Maria Bùi Thị Tuyết Sường - Gx. Vinh Sơn - Tây Ninh

0 nhận xét :