Ngày 20.01: kính hai thánh Fabianô và SêbastianôNgày 20.01: kính hai thánh Fabianô và Sêbastianô

0 nhận xét :