Ngày 22.01: kính thánh Anne, trinh nữ tử đạoNgày 22.01: kính thánh Anne, trinh nữ tử đạo

0 nhận xét :