Ngày 25.01: Cuộc trở lại của thánh Phaolô.Ngày 25.01: Cuộc trở lại của thánh Phaolô.

0 nhận xét :