Ngày 26.01: Kính hai thánh Timothe và Tito


Ngày 26.01: Kính hai thánh Timothe và Tito

0 nhận xét :