Sống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm B - Từ phương đông chúng tôi đến bái lạy ngườiSống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm B - Từ phương đông chúng tôi đến bái lạy người Phúc Âm Thánh Mát Thêu Matthew mt 2 1-12 Bài giảng: Linh Mục Nguyễn Xuân Trường Bài Hát: Theo Ánh Sao Đêm (We are three kings) Tác giả: John Hopkins Trình Bày: Ca đoàn Ngàn Thông - Westminster - Giáo Phận Orange

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes