Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 08.01.2018: Tại sao lại đi coi khinh người yếu đuối?Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 08.01.2018: Tại sao lại đi coi khinh người yếu đuối?

0 nhận xét :