Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 30.01.2018: Các mục tử cần có sự hiền lành của Chúa GiêsuThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 30.01.2018: Các mục tử cần có sự hiền lành của Chúa Giêsu

0 nhận xét :