VUI SỐNG TIN MỪNG - Bài chia sẻ về Mẹ Maria, Mẹ của Ánh Sáng Tin Mừng Giêsu - Lm. Lê Quang Uy."MẸ MARIA, MẸ CỦA ÁNH SÁNG TIN MỪNG GIÊSU" Bài chia sẻ tại trong buổi Hành hương KÍnh Đức Mẹ tại Nhà thờ Huyện Sỹ, thứ tư ngày 10.01.2018.

0 nhận xét :