VUI SỐNG TIN MỪNG - Bài chia sẻ về Mẹ Maria, Mẹ của Ánh Sáng Tin Mừng Giêsu - Lm. Lê Quang Uy."MẸ MARIA, MẸ CỦA ÁNH SÁNG TIN MỪNG GIÊSU" Bài chia sẻ tại trong buổi Hành hương KÍnh Đức Mẹ tại Nhà thờ Huyện Sỹ, thứ tư ngày 10.01.2018.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes