BÀI GIẢNG: Hành hương ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - Cha Phêrô Tạ Văn TuânBÀI GIẢNG: Hành hương ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận Cha Phêrô Tạ Văn Tuân Giáo xứ Giang xá: Mồng Năm Tết - 20.02.2018

0 nhận xét :