BÀI GIẢNG: Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến Nguyên Giám mục Giáo phận Phát DiệmBÀI GIẢNG: Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến Nguyên Giám mục Giáo phận Phát Diệm. Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Thái Hà. Thái Hà - 24.02.2018

0 nhận xét :