Giải Đáp Mục Vụ - Những vấn đề liên quan đến ngày Tết Nguyên Đán - Linh Mục Giuse Phạm Quốc VănGiải Đáp Mục Vụ - Những vấn đề liên quan đến ngày Tết Nguyên Đán Linh Mục Giuse Phạm Quốc Văn Người dẫn chương trình: Lê Duy Thuỷ

0 nhận xét :