Giảng lễ Giao Thừa Tết Mậu Tuất - Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR 15/02/2018"Hãy vui mừng hoan hỉ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời" Giảng lễ Giao Thừa Tết Mậu Tuất - Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR 15/02/2018 www.chuacuuthe.com

0 nhận xét :