Hành hương cầu nguyện cùng Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại giáo xứ Giang XáSống Phút Hiện Tại Hành hương cầu nguyện cùng Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại giáo xứ Giang Xá Ngày Mồng Năm Tết, 20.02.2018

0 nhận xét :