ĐIỂM HẸN GIÊ-SU THÁNG 02-2018 - GXCLThánh Lễ thứ sáu đầu tháng 02-2018 DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ Nến)

0 nhận xét :