LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 25.02.2018: ĐÂY LÀ CON TA YÊU DẤULời Hằng Sống Chúa Nhật 25.02.2018 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT ĐÂY LÀ CON TA YÊU DẤU

0 nhận xét :