LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 13.02.2018: MEN XẤULời Hằng Sống Thứ Ba 13.02.2018 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT MEN XẤU

0 nhận xét :