LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 10.02.2018: CHÚA CỨU DÂN NGƯỜI VỚI SỰ CỘNG TÁC CỦA CÁC MỤC TỬ


Lời Hằng Sống Thứ Bảy 10.02.2018 Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT CHÚA CỨU DÂN NGƯỜI VỚI SỰ CỘNG TÁC CỦA CÁC MỤC TỬ

0 nhận xét :