LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 24.02.2018: HÃY YÊU KẺ THÙLời Hằng Sống Thứ Bảy 24.02.2018 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT HÃY YÊU KẺ THÙ

0 nhận xét :