LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 08.02.2018: THẾ NÀO LÀ ĐỨC TIN CHÂN THẬTLời Hằng Sống Thứ Năm 08.02.2018 Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

0 nhận xét :