LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 15.02.2018: TẤT NIÊNLời Hằng Sống Thứ Năm 15.02.2018 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT TẤT NIÊN

0 nhận xét :