LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 16.02.2018: BÌNH AN CỦA CHÚALời Hằng Sống Thứ Sáu 16.02.2018 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :