LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 23.02.2018: ĐI LÀM HÒA TRƯỚC ĐÃLời Hằng Sống Thứ Sáu 23.02.2018 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT ĐI LÀM HÒA TRƯỚC ĐÃ

0 nhận xét :