LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 21.02.2018: DẤU LẠ ÔNG GIÔNALời Hằng Sống Thứ Tư 21.02.2018 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT DẤU LẠ ÔNG GIÔNA

0 nhận xét :