Rước Kiệu Đức Mẹ và Thánh Lễ Xức Dầu Bệnh Nhân tối 12.2.2018Rước Kiệu Đức Mẹ và Thánh Lễ Xức Dầu Bệnh Nhân tối 12.2.2018

0 nhận xét :