Sứ Điệp Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân 2018 của Đức Thánh Cha PhanxicôTin giờ chót: Giáo Hội công nhận phép lạ thứ 70 tại Lộ Đức Nữ tu Bernadette Moriau dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ được lành bệnh không giải thích được về mặt Y Khoa

0 nhận xét :