Suy gẫm ba cơn cám dỗ của ChúaBa cơn cám dỗ của Chúa Giê-su cũng là những cơn cám dỗ liên tục trong đời Ki-tô hữu. Cùng với Chúa sống 40 ngày Chay Thánh để chiến đấu chống lại các cơn cám dỗ.

0 nhận xét :