Thánh Ca và Đời Sống - LM. Giuse Maria An-Tôn An Phong Lê Quang Uy - Xin Chúa Xót ThươngThánh Ca và Đời Sống Bài Hát: Xin Chúa Xót Thương Tác Giả: LM. Giuse Maria An-Tôn An Phong Lê Quang Uy Trình Bày: Ca Đoàn Tổng Hợp - TGP Los Angeles

0 nhận xét :