Thánh Ca và Đời Sống - Đường Con Đi - Lm Rocco Nguyễn Duy - Hoa Hạ và Khánh NgọcThánh Ca và Đời Sống Bài Hát: Đường Con Đi Sáng Tác: Lm. Rocco Nguyễn Duy Trình Bày: Hoa Hạ - Khánh Ngọc

0 nhận xét :