VUI SỐNG TIN MỪNG - Bài chia sẻ: Mẹ Là Mùa Xuân - Lm.Lê Quang UyBài chia sẻ tại buổi hành hương Đức Mẹ lúc 19g00 ngày thứ tư 21/02/2018 tại nhà thờ Huyện Sỹ, quận 1

0 nhận xét :