BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ ngày 10 – 13.03.2018Những tin chính sẽ phát: 1. Thánh lễ đưa chân Đức cố tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc tại đền thờ thánh Phero ở roma 2. Nhật ký cuối cùng Ad Limina 2018 Ngày 10 tháng 3 các Giác mục Việt Nam 3. Các Đức Giám mục trở về sau chuyến Ad Limina 2018 4. Khai mạc lễ giỗ lần thứ 72 của Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp 5. Hội đồng giám mục Việt Nam thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes