Chúa Giê-su chữa lành người bại liệt đã 38 năm vào một ngày Sa-bát

0 nhận xét :