Chúa Giê-su và người phụ nữ phạm tội ngoại tình 'Hãy đi! Từ nay đừng phạm tội nữa!'Chúa Giê-su và người phụ nữ phạm tội ngoại tình 'Hãy đi! Từ nay đừng phạm tội nữa!'

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes