Chúa Giêsu tại Vườn Giếtsêmani trước khi bước vào cuộc khổ nạnChúa Giêsu tại Vườn Giếtsêmani trước khi bước vào cuộc khổ nạn

0 nhận xét :