Chúa làm cho con trai bà goá thành Naim sống lạiChúa làm cho con trai bà goá thành Naim sống lại

0 nhận xét :