Dụ ngôn 'Người Cha Nhân Hậu' hay thường được biết với tên gọi 'Người con hoang đàng'.

0 nhận xét :