Hiện tượng solar halo trong lễ phong Chân Phước cho ĐTGM Romero• Hãy tha thứ, anh em sẽ được thứ tha. • Những hoạt động huyền bí đang gia tăng tại Italia Bên cạnh đó là Câu Chuyện Phép lạ trong lễ tuyên phong Chân Phước cho Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes