Lễ Cải Táng Hài Cốt Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (4/3/2010)

0 nhận xét :