LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 06.03.2018: SỰ THA THỨ KHÔNG BAO GIỜ CÓ GIỚI HẠNLời Hằng Sống Thứ Ba 06.03.2018 Linh mục Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT SỰ THA THỨ KHÔNG BAO GIỜ CÓ GIỚI HẠN

0 nhận xét :