LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 09.03.2018: MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI LÀ MỘTLời Hằng Sống Thứ Sáu 09.03.2018 Linh mục Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI LÀ MỘT

0 nhận xét :