Ngày 10.03: Kính thánh Đaminh SavioNgày 10.03: Kính thánh Đaminh Savio Ngài qua đời khi chỉ mới 15 tuổi, vị thánh bổn mạng của các chú giúp lễ

0 nhận xét :