Ngày 10.03: Kính thánh Đaminh SavioNgày 10.03: Kính thánh Đaminh Savio Ngài qua đời khi chỉ mới 15 tuổi, vị thánh bổn mạng của các chú giúp lễ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes