Nhạc phẩm: Mẹ Đứng Đó Sáng tác: Lm. Kim Long Ca sĩ: Ái Trinh, Gia ÂnNhạc phẩm: Mẹ Đứng Đó Sáng tác: Lm. Kim Long Ca sĩ: Ái Trinh, Gia Ân

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes