Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 06/03/2018: Ơn lạ xuất hiện hai nơi cùng lúc của Cha Piô• Xin ơn biết xấu hổ và không đi xét đoán người khác. • Nơi tòa giải tội không có sự đe dọa, nhưng có sự tha thứ, dịu dàng, và tin tưởng. Bên cạnh đó là Câu chuyện Thánh Piô Năm Dấu Thánh xuất hiện 2 nơi cùng lúc.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes