Trực tiếp: Di quan Đức cố TGM Phaolô từ Nhà Thờ Chính tòa Sài Gòn về Trung tâm Mục vụ TGP Sài GònTrực tiếp: Di quan Đức cố TGM Phaolô từ Nhà Thờ Chính tòa Sài Gòn về Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes