Trực tiếp: Tĩnh nguyện mùa chay 2018 'Vinh quang của Ta' - Tgp.Sài GònNguồn: WGPSG: Trong năm mục vụ đồng hành với các gia đình trẻ của Giáo hội tại Việt Nam và hướng về Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Giới trẻ, Học viện Mục vụ kết hợp với Ban Mục vụ Giới trẻ TGP, tổ chức buổi Tĩnh nguyện Mùa Chay với chủ đề: "VINH QUANG CỦA TA..." Chương trình bắt đầu vào lúc 18g30 đến 20g30, Thứ Ba, ngày 6.3.2018 tại Nhà Nguyện Trung Tâm Mục Vụ Kính mời quý vị cùng hiệp thông.

0 nhận xét :