Vụ án Chúa GiêsuPhilatô kết án Chúa Giêsu dù biết Ngài vô tội. Mùa Chay mời gọi chúng ta suy gẫm vụ án nổi tiếng trong lịch sử loài người này để thấy Con Thiên Chúa chấp nhận đi vào cái chết để chuộc tội cho nhân loại.

0 nhận xét :