Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 29.04.2018


Bài huấn dụ của ĐTC ngày 29.04.2018: “Ở lại mật thiết với Chúa để can đảm ra khỏi mình, ra khỏi những thoải mái tiện nghi, tiến tới với những nhu cầu của tha nhân.”

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes